ДОИЗБРОЯ̀ВАНЕ

ДОИЗБРОЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизброявам и от доизброявам се.

Списък на думите по буква