ДОИЗБЪ̀РСВАМ

ДОИЗБЪ̀РСВАМ, ‑аш, несв.;доизбъ̀рша, ‑еш, мин. св. доизбъ̀рсах, св., прех. 1. Бърша, избърсвам нещо докрай, избърсвам и това, което е останало да се бърше; добърсвам, дообърсвам. Вратата се отвори. Домакинята доизбърсваше ръце в кърпа. Бл. Димитрова, ПС, 13. Мърчината доизбърса врата си, пъхна кърпата в долния джеб на палтото си. Ст. Чилингиров, ПЖ, 44. Цял ден бърсах прозорците, вече доизбърсвам.

2. Бърша, избърсвам още, допълнително; добърсвам, дообърсвам. доизбърсвам се, доизбърша се страд.

Списък на думите по буква