ДОИЗБЪ̀РСВАНЕ

ДОИЗБЪ̀РСВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизбърсвам и от доизбърсвам се; добърсване, дообърсване.

Списък на думите по буква