ДОИЗВА̀ЖДАМ

ДОИЗВА̀ЖДАМ, ‑аш, несв.;доизва̀дя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Изваждам и това, което е останало да се вади, изваждам всичко докрай. Вчера цял ден вадихме картофи, днес ще ги доизвадим. доизваждам се, доизвадя се страд.

Списък на думите по буква