ДОИЗВА̀ЖДАНЕ

ДОИЗВА̀ЖДАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизваждам и от доизваждам се.

Списък на думите по буква