ДОИЗВА̀ЙВАНЕ

ДОИЗВА̀ЙВАНЕ ср. Отгл. същ. от доизвайвам и от доизвайвам се; довайване. Доизвайването на отделните детайли продължи цяла година.

Списък на думите по буква