ДОИЗВАРЯ̀ВАМ

ДОИЗВАРЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.;доизваря̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Варя, изварявам и това, което е останало да се вари, изварявам нещо докрай, напълно, съвсем. От три дни се вари ракия .. Сега Малчовите туриха да доизваряват един казан. К. Константинов, СЧЗ, 138-139. доизварявам се, доизваря се страд. Наложи се да почакаме още малко, докато се доизварят инструментите.

Списък на думите по буква