ДОИЗВАРЯ̀ВАНЕ

ДОИЗВАРЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от доизварявам и от доизварявам се. Дрехите не са изварени добре — да се върнат за доизваряване.

Списък на думите по буква