ДОИЗВЛЍЧАМ

ДОИЗВЛЍЧАМ, ‑аш, несв.;доизвлека̀, доизвлечѐш, мин. св. доизвля̀кох, доизвлѐче, прич. мин. св. деят. доизвля̀къл, ‑кла, ‑кло, мн. доизвлѐкли, прич. мин. страд. доизвлѐчен, св., прех. Извличам и това, което е останало да се извлича, извличам всичко докрай. доизвличам се, доизвлека се страд. Първата задача е да се доизвлекат останалите трупи из гората.

Списък на думите по буква