ДОИЗВЪ̀РШВАМ

ДОИЗВЪ̀РШВАМ, ‑аш, несв.;доизвъ̀рша, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Върша, извършвам и това, което е останало да се върши; довършвам. Заедно с водворението на новата религия, Константин доизвършил и новата организация на Римската империя, начената от Деоклетиана. Н. Михайловски, РВИ (превод), 289. доизвършвам се, доизвърша се страд.

Списък на думите по буква