ДОИЗГА̀СВАМ

ДОИЗГА̀СВАМ, ‑аш, несв.;доизга̀сна, ‑еш, мин. св. ‑ах, св., непрех. Гасна, изгасвам напълно, докрай.; догасвам. Една мъждееща лампа доизгасва. Л. Стоянов, Х, 70. Чувствуваше се още върху му силата и величието, чийто блясък не беше доизгаснал. Й. Йовков, ПК, 168.

Списък на думите по буква