ДОИЗГА̀СВАНЕ

ДОИЗГА̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизгасвам; догасване.

Списък на думите по буква