ДОИЗГЛА̀ЖДАМ

ДОИЗГЛА̀ЖДАМ, ‑аш, несв.;доизгла̀дя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. 1. Гладя, изглаждам нещо докрай, изглаждам и това, което е останало да се глади; доглаждам. Не можах да си доизгладя ризата, остана ми един ръкав.

2. Гладя, изглаждам още, допълнително; доглаждам. Гладих полата, но ми се вижда смачкана и ще я доизгладя. доизглаждам се, доизгладя се страд. Стената е добре измазана, трябва само малко да се доизглади.

Списък на думите по буква