ДОИЗГЛА̀ЖДАНЕ

ДОИЗГЛА̀ЖДАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизглаждам и от доизглаждам се; доглаждане. С едрозъбните пили се получава бързо и грубо изпиляване.., след което доизглаждането на повърхността се извършва със ситна пила. М. Тодоров и др., ТМСС, 33.

Списък на думите по буква