ДОИЗГЛЀЖДАМ

ДОИЗГЛЀЖДАМ, ‑аш, несв.;доизглѐдам, ‑аш, св., прех. Гледам, изглеждам и това, което е останало да се гледа, изглеждам всичко докрай; доглеждам. Същият този зрител-слушател, отива на филм и дори не го доизглежда. "Не ми са ясни филмите ви. Какви са едни такива?" Р.Ралин, ННХ, 10. Вече съм стигнал началото на моста, когато край мене профучават линейката и полицейската кола. Спирам и се обръщам да доизгледам епилога. Б. Райнов, НН, 253. Токът спря и не успяхме да доизгледаме филма. доизглеждам се, доизгледам се страд.

Списък на думите по буква