ДОИЗГЛЀЖДАНЕ

ДОИЗГЛЀЖДАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизглеждам и от доизглеждам се; доглеждане. Летният дъжд пада на прекъслеци и често се сменява от сълнечни часове: аз оползотворявам тия промени на времето ту с доизглеждане вътрешността на манастира, ту с къси разходки край реката. Ив. Вазов, Съч. ХV, 72.

Списък на думите по буква