ДОИЗГОВА̀РЯНЕ

ДОИЗГОВА̀РЯНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизговарям и от доизговарям се.

Списък на думите по буква