ДОИЗГРА̀ЖДАМ

ДОИЗГРА̀ЖДАМ, ‑аш, несв.;доизградя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Довършвам изграждането на нещо, изграждам и това, което е останало да се гради; дограждам. — Да беше излязъл ратая, щеше да нахвърля колата за час и ще си стане, та хайде. Но нали трябваше плета да доизгради. Ил. Волен, БХ, 97. Откъм теснината между насрещния остров и брега изрядко и тежко

като въздишки се разнасяха глухи, продължителни трясъци — там реката доизграждаше ледената си броня. Ст. Марков, ДБ, 21. Боя се, че книгата ми ще бъде много тъжна .. Особено вълнуващо за мене е обстоятелството, че отново ще се срещна с любими мои герои. Но в това се състои и трудната задача — да доизградя техните образи. ВН, 1964, бр. 3888, 4. Но в цеха негов [на другаря] ученик, отличник, / ми каза, че заминал в друг завод / да доизгражда новия живот. Ламар, СГ, 25. доизграждам се, доизградя се страд. Градът е готов, последните две къщи се доизграждат. Г. Караславов, Избр. съч. V|||, 101. Съществуващата водопроводна мрежа ще се доизгради и преустрои. ВН, 1959, бр. 2466, 2. [Яворов] показва прекрасен пример на следващите поколения с каква любов и уважение трябва да се пази и доизгражда богатата езикова съкровищница. Лит. Х| кл, 82.

Списък на думите по буква