ДОИЗГРА̀ЖДАНЕ

ДОИЗГРА̀ЖДАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизграждам и от доизграждам се; дограждане. Най-известният персонаж на габровските анекдоти — богатият лихвар дядо Миню Попа, прочут със скъперничеството си — направил дарение през 1912 г. за доизграждане на читалищна библиотека "Априлов-Палаузов" в размер на 40 хиляди златни лева. Ив. Коларов, Е, 47. Авангардните [туристически] групи работят с голямо усърдие и любов за доизграждането на своите лагери. ВН, 1959, бр. 2492, 3. Вниманието ще бъде насочено към доизграждане на започнатите вече жилищни комплекси. ВН, 1962, бр. 3286, 2.

Списък на думите по буква