ДОИЗГРЀБВАМ

ДОИЗГРЀБВАМ, ‑аш, несв.;доизгреба̀, ‑ѐш, мин. св. доизгрѐбах, св., прех. Греба, изгребвам и това, което е останало да се гребе, изгребвам всичко докрай; догребвам. доизгребвам се, доизгреба се страд. Преди да се доизгребе водата, никой не бива да слиза в кладенеца.

Списък на думите по буква