ДОИЗГРЀБВАНЕ

ДОИЗГРЀБВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизгребвам и от доизгребвам се; догребване.

Списък на думите по буква