ДОИЗГРИЗА̀

ДОИЗГРИЗА̀. Вж. доизгризвам.

Списък на думите по буква