ДОИЗДА̀ВАНЕ

ДОИЗДА̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от доиздавам1 и от доиздавам се.

ДОИЗДА̀ВАНЕ

ДОИЗДА̀ВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от доиздавам2 и от доиздавам се.

Списък на думите по буква