ДОИЗДОЯ̀ВАНЕ

ДОИЗДОЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доиздоявам и от доиздоявам се; додояване.

Списък на думите по буква