ДОИЗДУ̀МВАНЕ

ДОИЗДУ̀МВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от доиздумвам и от доиздумвам се.

Списък на думите по буква