ДОИЗДУ̀ХВАМ

ДОИЗДУ̀ХВАМ, ‑аш, несв.;доизду̀хам, ‑аш, св., прех. Издухвам и това, което е останало да се духа, издухвам нещо докрай. Вятърът май ще доиздуха праха от улиците. доиздухвам се, доиздухам се страд.

Списък на думите по буква