ДОИЗДУ̀ХВАНЕ

ДОИЗДУ̀ХВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ от доиздухвам и от доиздухвам се.

Списък на думите по буква