ДОИЗДЪ̀РПАМ

ДОИЗДЪ̀РПАМ. Вж. доиздърпвам.

Списък на думите по буква