ДОИЗДЪ̀РПВАМ

ДОИЗДЪ̀РПВАМ, ‑аш, несв.;доиздъ̀рпам, ‑аш, св., прех. Издърпвам и това, което е останало да се дърпа, издърпвам нещо докрай. доиздърпвам се, доиздърпам се страд.

Списък на думите по буква