ДОИЗДЯ̀ЛВАМ

ДОИЗДЯ̀ЛВАМ, ‑аш, несв.;доиздя̀лам, ‑аш, св., прех. Дялам, издялвам и това, което е останало да се дяла, издялвам нещо докрай; додялвам. Доиздялай гредата, та да можем утре да я поставим на мястото ѝ. доиздялвам се, доиздялам се страд.

Списък на думите по буква