ДОИЗДЯ̀ЛВАНЕ

ДОИЗДЯ̀ЛВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доиздялвам и от доиздялвам се; додялване.

Списък на думите по буква