ДОИЗЖЀНВАМ

ДОИЗЖЀНВАМ, ‑аш, несв.;доизжѐня, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Женя и тия, които са останали за женене, женя, изженвам всички докрай. Радвам се, че останах жив да доизженя децата си. доизженвам се, доизженя се страд.

Списък на думите по буква