ДОИЗЖЀНВАНЕ

ДОИЗЖЀНВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизженвам и от доизженвам се.

Списък на думите по буква