ДОИЗЖЪ̀НВАМ

ДОИЗЖЪ̀НВАМ, ‑аш, несв.;доизжъ̀на, ‑еш, мин. св. ‑ах, прич. мин. страд. доизжънат, св., прех. Жъна, изжънвам и това, което е останало да се жъне, изжънвам всичко докрай; дожънвам, доожънвам. Доизжънахме, каквото беше останало от вчера. доизжънвам се, доизжъна се страд.

Списък на думите по буква