ДОИЗЖЪ̀НВАНЕ

ДОИЗЖЪ̀НВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизжънвам и от доизжънвам се; дожънване, доожънване.

Списък на думите по буква