ДОИЗЗО̀БВАМ

ДОИЗЗО̀БВАМ, ‑аш, несв.;доиззо̀бам, ‑аш, св., прех. Зобя и това, което е останало, иззобвам всичко докрай; дозобвам1. Доиззобвам последните зърна на гроздето. доиззобвам се, доиззобам се страд.

Списък на думите по буква