ДОИЗЗО̀БВАНЕ

ДОИЗЗО̀БВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доиззобвам и от доиззобвам се; дозобване1.

Списък на думите по буква