ДОИЗКА̀СТРЯМ

ДОИЗКА̀СТРЯМ, ‑яш, несв.;доизка̀стря, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Кастря, изкастрям и това, което е останало да се кастри, изкастрям всичко докрай; докастрям, доокастрям. Вчера започнах да кастря дръвчетата, днеска ще ги доизкастря. доизкастрям се, доизкастря се страд.

Списък на думите по буква