ДОИЗКА̀СТРЯНЕ

ДОИЗКА̀СТРЯНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ от доизкастрям и от доизкастрям се; докастряне, доокастряне.

Списък на думите по буква