ДОИЗКА̀ЧВАНЕ

ДОИЗКА̀ЧВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от доизкачвам и от доизкачвам се. Останали са за доизкачване още няколко пакета за третия етаж. △ При доизкачването на последните стотина метра от стръмната пътека всички много се изморихме.

Списък на думите по буква