ДОИЗКО̀ЛВАНЕ

ДОИЗКО̀ЛВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизколвам и от доизколвам се.

Списък на думите по буква