ДОИЗКОПА̀ВАНЕ

ДОИЗКОПА̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизкопавам и от доизкопавам се.

Списък на думите по буква