ДОИЗКОРЕНЯ̀ВАНЕ

ДОИЗКОРЕНЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизкоренявам и от доизкоренявам се.

Списък на думите по буква