ДОИЗКОСЯ̀ВАНЕ

ДОИЗКОСЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизкосявам и от доизкосявам се; докосяване.

Списък на думите по буква