ДОИЗКРА̀ДВАМ

ДОИЗКРА̀ДВАМ, ‑аш, несв.; доизкрада̀, ‑ѐш, мин. св. доизкра̀дох, прич. мин. св. деят. доизкра̀л, св., прех. Крада, изкрадвам и това, което е останало да се краде, изкрадвам всичко докрай; доокрадвам, докрадвам. доизкрадвам се, доизкрада се страд.

Списък на думите по буква