ДОИЗКРА̀ДВАНЕ

ДОИЗКРА̀ДВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизкрадвам и от доизкрадвам се.

Списък на думите по буква