ДОИЗКРИВЯ̀ВАНЕ

ДОИЗКРИВЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизкривявам и от доизкривявам се.

Списък на думите по буква