ДОИЗКУ̀ПВАМ

ДОИЗКУ̀ПВАМ1, ‑аш, несв.; доизку̀пя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Доизкупувам1.доизкупвам се, доизкупя се страд.

ДОИЗКУ̀ПВАМ

ДОИЗКУ̀ПВАМ2, ‑аш, несв.; доизку̀пя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Изкупвам докрай, изкупвам и това, което е останало да се изкупва от някаква вина, грях и под.; доизкупувам2. Дошъл съм тук, в тоя ад, за да доизкупвам греховете си. доизкупвам се, доизкупя се страд.

Списък на думите по буква