ДОИЗКУСУРЯ̀ВАМ

ДОИЗКУСУРЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; доизкусуря̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Разг. Довършвам, дотъкмявам нещо, като отстранявам и последните му недостатъци; изкусурявам нещо докрай; докусурявам. Кой какво прави — Добри все в пилчарника. Инсталацията доизкусурява, жици подменя, фасунги, ключове и крушки поправя. Тарас, СГ, 59. Ходили [младите] повън, видели големи работи — нашето им се вижда просто, никакво .. Абе чоджум, ние старите толкова сме могли, това сме направили, вие го доизкусурете — както ви е угодно. П. Росен, ВПШ, 35. Жътвата се отлагаше с ден или три — рече си [Стоян], —таман да доизкусуря това-онова из двора. Подбра внуците да чистят хамбара, накара Станчо да му скове нова врата, ..В. Мутафчиева, ЛДМ II, 542. доизкусурявам се, доизкусуря се страд. Производителността ѝ [на инсталацията] е достигнала своя таван, каквото имаше да се доизкусурява — разни невралгични възли, които се повреждаха, и това го направихме. Е. Коларова, МИ, 96. Пращам ти подбрани афоризми, които съм нарекъл обущаризми за по-смешно, пък ако трябва да се доизкусурят нещо, ти си знаеш. Й. Попов, КС, 61.

Списък на думите по буква