ДОИЗКЪ̀РПВАМ

ДОИЗКЪ̀РПВАМ, ‑аш, несв.;доизкъ̀рпя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Кърпя, изкърпвам и това, което е останало да се кърпи, изкърпвам нещо докрай; докърпвам. доизкърпвам се, доизкърпя се страд.

Списък на думите по буква